Moja zbierka

Ďakujem za podporu 💙

Idem na Oxford!

Volám sa Matej Bílik a dostal som jedinečnú príležitosť ísť študovať výskumný magisterský program so zameraním na vysokoškolské vzdelávanie (MSc Education – Higher Education) na Univerzite v Oxforde.

Vzdelávanie je nielen mojou prácou, ale hlavne vášňou. Posledné 3 roky som sa z rôznych pozícií snažil posúvať vzdelávanie na Slovensku dopredu. Štúdium na Oxforde mi ponúka možnosť učiť sa od tých najlepších odborníkov na svete, aby som potom zužitkoval získané vedomosti a zručnosti pri rozvoji školstva. Dúfam, že Vás môj príbeh osloví a rozhodnete sa ma podporiť.

Fotografia je z môjho príhovoru na proteste “Za odpochodovanie plagiátorov z politiky.”

Cieľ splnený ☑️

156

Počet príspevkov

10 044 €

Vyzbieraná suma

+ štipendium Martina Filka

Minimálny odhad nákladov na moje štúdium sa pohybuje okolo 47 tisíc eur. Koncom júna som získal štipendium Martina Filka, ktoré mi pokryje školné na Oxforde (25 900 libier) a časť nákladov na život. Vďaka zbierke a mojim úsporám mám teda dosť finančných prostriedkov, aby som mohol v októbri mohol nastúpiť na Oxford.

Štedré príspevky sú pre mňa veľkým záväzkom nielen počas štúdia, ale aj do môjho ďalšieho života. Súčasťou štipendia Martina Filka je môj záväzok odpracovať 3 roky na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu, kde budem môcť hneď využiť nadobudnuté zručnosti a skúsenosti a tak prispievať k rozvoju školstva na Slovensku.

Niečo o mne

Už od skorého veku som sa angažoval všade, kde sa dalo, začalo to v žiackej rade na základnej škole, cez študentský parlament a environmentálnu akčnú skupinu na UWC Maastricht v Holandsku. Po skončení strednej školy som rok pracoval na medzinárodnej škole UWC Changshu v Číne. Bakalára som získal na BISLA, so špecializáciou na politické vedy a sociológiu. Počas štúdia som pracoval v neziskovom sektore, založil viaceré študentské spolky a v roku 2018 som bol zvolený za delegáta v Študentskej rade vysokých škôl (ŠRVŠ).

V novembri 2019 som bol zvolený za podpredsedu ŠRVŠ pre zahraničie. Medzi moje hlavné aktivity patrilo zastupovanie slovenských študentov v zahraničí (napr. ministerská konferencia pre Európsky vysokoškolský priestor), dotazník dopadov pandémie na študentov a študentský týždeň duševného zdravia. Svoj študentský aktivizmus som pretavil do práce analytika v Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo. V mojej krátkej kariére som si vyskúšal mnohé pozície, ale vždy som sa vrátil k téme vzdelávania.

Dúfam, že Vás zaujala moja vášeň pre vzdelávanie a svojim príspevkom mi pomôžete pokračovať v mojom príbehu.

Čo o mne povedali?

„Mateja som spoznala ako šikovného študenta, jeho prístup bol vždy proaktívny, svojím všeobecným prehľadom vždy vedel priniesť nové perspektívy a argumenty do diskusie. Viem, že rovnaký prístup bude mať aj k svojmu štúdiu na Oxforde a preto ho podporujem.”

Prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD.
profesorka sociológie (BISLA), bývalá premiérka SR

„Podporujem Matejove štúdiá na Oxforde. Jednak to pomôže jemu v získaní nových poznatkov i kontaktov a zároveň to bude aj prínos pre Slovensko keď Matej doštuduje a to čo sa naučil prinesie k nám a prispeje k rozvoju vysokého školstva u nás.”

Renáta Hall, PhD.
koordinátorka analytickej jednotky SAAVŠ, bývalá riaditeľka projektu To dá rozum a poradkyňa viacerých politikov pre oblasť vysokého školstva

„Vysoké školstvo na Slovensku potrebuje reformu a k tej urgentne aj kvalitných, kreatívnych, vzdelaných, skúsených tvorcov politík, ktorí takú reformu zvládnu manažovať. Je len málo mladých ľudí, ktorí by boli aspoň z tretiny predisponovaní na toto poslanie ako Matej. Je to človek aj sčítaný, aj skúseností už zopár nadobudol počas štúdia v rámci jeho vedúcej pozície v Študentskej rade vysokých škôl a práci v Akreditačnej agentúre. Štúdium na Oxforde mu dodá najvyššie možné odborné podkutie v oblasti tvorenia politík vo vysokoškolskom vzdelávaní. Beriem to ako investíciu, ktorá sa nám všetkým do budúcnosti vyplatí a mnohonásobne vráti–ja, aj moji kolegovia z BISLY (Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií) ho plne podporujeme a tešíme sa, že dostal takúto jedinečnú príležitosť. Sme na Mateja patrične hrdí a očakávame od neho veľké veci.

Dagmar Kusá, PhD.
koordinátorka bakalárskeho programu, vysokoškolská pedagogička (BISLA), školiteľka bakalárskej práce

„Som si istá, že v Oxforde si Matej podstatne rozšíri obzory a stretne ľudí, ktorí ho zásadne posunú vpred. Bude rozmýšľať inak a jeho vedomosti, schopnosti a nové kontakty prispejú k tomu, aby školy na Slovensku poskytovali hodnotné a kvalitné vzdelávanie.”

Mgr. Gabriela Pleschová, MSc. PhD.
vysokoškolská pedagogička (Univerzita Komenského),
absolventka MSc Education na Oxforde

„Matejov životný príbeh, doterajšie štúdiá a profesionálne skúsenosti svedčia o vzácnej kombinácii prístupov zdola (bottom-up) a zhora (top-down). Takýto spôsob náhľadu na skvalitňovanie vzdelávania a verejných politík na Slovensku je jediná efektívna a zmysluplná cesta, ktorá spája skúsenosti z terénu, systematickú víziu podloženú dátami a cit pre dobrú vec. Na základe niekoľkoročnej intenzívnej spolupráce s Matejom som presvedčená, že príležitosť študovať na Oxforde využije na maximum v prospech všetkých týchto pilierov – a práve preto má moju plnú podporu a dôveru. Iba prostredníctvom vzdelaných mladých ľudí, akým je a môže Matej byť, máme šancu posunúť sa ako krajina a spoločnosť vpred.”

Jana Feherpataky-Kuzmová, M.A.
výkonná riaditeľka Inštitútu pre aktívne občianstvo

„Oxford je miestom, kde najlepšie myšlienky súperia na ceste k ideálom. Matej bol mojim študentom na kurze o filozofii Friedrich Nietzscheho a jeho otázky, komentáre a interpretácie mali silu vlastného hlasu — a to je vzácne. Verím, že na Oxforde bude súperiť, bojovať a diskutovať. Bude tam doma.

Jakub Betinský
kurz Nietzsche (Kolégium Antona Neuwirtha), podcast Pravidelná dávka a Kvantum ideí

„Matej je viac angažovaný do premýšľania o pedagogike a budovaní komunity, než ostatní študenti, ktorých som kedy učil. Túto príležitosť si viac než zaslúži. Oxford môže byť štastný, že ho bude mať. Slovensko už je.”

James Griffith, PhD.
vysokoškolský pedagóg – politické myslenie a filozofia (BISLA)

Výstupy v médiách

Čo plánujem po Oxforde?

Môj príbeh sa nekončí a aj po štúdiu na Oxforde sa chcem aktívne zapájať do rozvoja vzdelávania, či už cez výskum alebo sa priamo angažovať pri tvorbe vzdelávacích politík. Vzdelávací sektor prechádza masívnymi zmenami, otvára sa otázka úlohy formálneho vzdelávania, ako aj problémy prístupu a meritokracie. Verím, že vďaka nadobudnutým skúsenostiam a vedomostiam z Oxfordu, budem vedieť prispieť k rozvoju vzdelávania.

Vysoké školy špecificky na Slovensku prechádzajú v rovnakom čase rozsiahlymi reformami v oblasti akreditácie, financovania a riadenia. Nielen vysoké školstvo, ale vzdelávanie na všetkých stupňoch sa spamätáva z pandémie. Posledný rok zmenil to ako sa učíme, vzdelávame a robíme výskum. Vzdelávací systém sa snaží pripraviť absolventov na rýchlo meniaci sa trh práce a do života, ktorý budú ovplyvňovať mnohé globálne výzvy, ktorým čelíme. Všetko čo sa na Oxforde naučím plánujem využiť pri mojej práci v ktorej sa chcem dlhodobo venovať týmto výzvam vo vzdelávaní a pomáhať rozvíjať školstvo.

Ak Vás môj príbeh oslovil, budem veľmi rád ak sa stanete jeho súčasťou.

Prečo Oxford?

Univerzita v Oxforde patrí medzi svetovú elitu naprieč odbormi a ponúka špecializácie, ktoré nájdete len na zopár iných univerzitách. Každý rok je len 12 uchádzačov z celého sveta vybraných študovať magisterský program so zameraním na vzdelávanie (MSc Education – Higher Education). Program má výskumné zameranie, venuje sa mnohým aktuálnym výzvam vo vysokom školstve ako napríklad otázkam prístupu, školného, rebríčkom, internacionalizácii, vzťahu s trhom práce a sociálnej spravodlivosti.

Na Oxforde taktiež sídli Centre for Global Higher Education – špičkové výskumné centrum, ktoré sa venuje vysokému školstvu. Veľmi dôležitý pri výbere bol pre mňa multidisciplinárny pohľad na vzdelávanie, ktorý tento program ponúka. Vysoké školy nie sú len miestom na vzdelávanie a výskum, ale taktiež majú silné prepojenie s ekonomikou, spoločnosťou, kultúrou a politikou.

Verím, že práve štúdium na Oxforde doplní moje doterajšie skúsenosti o dôležité výskumné zručnosti a obohatí ma o pohľad na mnohé z problémov, ktorým čelí vysoké školstvo globálne.

Koľko finančnej podpory potrebujem?

Kvôli Brexitu je štúdium na Oxforde výrazne drahšie pre študentov z EÚ, ktorí sa zároveň už nemôžu uchádzať o výhodnú pôžičku od britskej vlády.

24 900 libier (30 000 eur)

školné

~ 17 000 eur

náklady na život (ubytovanie, strava, poistenie a doprava)

Napriek tomu, že som sa už uchádzal o pomoc zo všetkých dostupných zdrojov, zatiaľ som nebol úspešný. Väčšinu mojich nákladov na život si chcem pokrývať z vlastných zdrojov, ale stále potrebujem pomôcť pokryť moje školné (približne 30 tisíc eur) a časť nákladov na život (približne 5 tisíc eur). Na to, aby som sa mohol zapísať na štúdium, potrebujem do konca júna preukázať dostatok prostriedkov (aspoň 47 tisíc eur).

Preto sa obraciam na svojich známych a širšiu verejnosť, aby mi pomohli splniť si môj sen. Na Oxforde získam nové vedomosti a zručnosti od svetových odborníkov, ktoré potom odovzdám pri rozvoji školstva.

Vopred ďakujem za každé euro.

Podporiť Mateja!

Vážim si Váš záujem ma podporiť, nielenže mi tým pomáhate si splniť sen, ale rovnako pomáhate aj budúcnosti výskumu vzdelávania. So všetkými svojimi darcami budem priebežne zdieľať svoj život na Oxforde. Okrem toho v prípade vyšších príspevkov ponúkam aj symbolické poďakovanie za Vašu podporu. Ak si nemôžete dovoliť ma finančne podporiť, veľmi mi pomôže aj keď budete zdieľať moju zbierku na svojich sociálnych sieťach. Vopred ďakujem za každú formu podpory.

Čo môžete získať?

Všetci

mesačný newsletter o mojom štúdiu na Oxforde

50 eur

+ pohľadnica z Oxfordu s osobným poďakovaním

100 eur

+ osobné poďakovanie v mojej diplomovej práci

Podpora priamo na účet (výpis nižšie)

IBAN: SK98 1100 0000 0029 1865 6766

V prípade, že ma chcete podporiť vyššou sumou, veľmi rád ponúknem na výmenu k dispozícii môj čas (prednášky, workshopy, atď.) a odbornú prácu (výskum vzdelávania, vzdelanostné politiky, atď.). Ak máte záujem, môžete ma kontaktovať cez email: matej@matej2oxford.com.

Zbierka prebieha na platforme PayPal, ktorá podporuje široké spektrum platieb a dôslednú ochranu Vašich údajov. Prispieť môžete aj keď nemáte účet na PayPal. Systém taktiež ponúka možnosť anonymného príspevku. Ak si neprajete ma podporiť cez PayPal, môžete poukázať prostriedky aj priamo na môj účet IBAN: SK98 1100 0000 0029 1865 6766. Nezabudnite do poznámky napísať Oxford a v prípade, že máte záujem zostať v kontakte, nezabudnite pridať aj svoju e-mailovú adresu.

Ďakujem za Váš príspevok

Stránka je priebežne aktualizovaná. Váš príspevok sa tu zobrazí najneskôr do 24 hodín. Stav zbierky cez PayPal môžete priebežne sledovať tu.

Najneskôr na konci júna Vás budem informovať o výsledku mojej zbierky.

DátumMenoOdkazSuma
28.6.2021 (osobný účet)Bálint L.100.00€
30.6.2021 (osobný účet)Mária D.Matej, držíme palce,
sme na Vás všetci hrdí.
100.00€
29.6.2021 (osobný účet)Martin S.10.00€
28.6.2021 (PayPal)anonymný príspevok15.00€
28.6.2021 (osobný účet)Andrea H.100.00€
28.6.2021 (osobný účet)Anna G.50.00€
24.6.2021 (osobný účet)Dalibor C.100.00€
22.6.2021 (osobný účet)Martin H.15.00€
21.6.2021 (PayPal)Lucia Hakszer200.00€
21.6.2021 (osobný účet)Ivan L.50.00€
21.6.2021 (osobný účet)Ivana P.Drz sa Matej20.00€
21.6.2021 (osobný účet)Ján G.50.00€
21.6.2021 (osobný účet)Renáta B.150.00€
21.6.2021 (osobný účet)Nikoleta O.Na štúdium of Niky. 🙂5.00€
21.6.2021 (osobný účet)Kucejovci50.00€
21.6.2021 (osobný účet)Matej M.100.00€
21.6.2021 (osobný účet)Ivica K.Veľa štastia v ďalšom štúdiu.50.00€
20.6.2021 (PayPal)Peter BaránekGood luck! 🙂20.00€
17.6.2021 (PayPal)Michaela Lehrhauptova150.00€
16.6.2021 (osobný účet)Zuzana L.Drzim palce Matej 🙂10.00€
14.6.2021 (PayPal)anonymný príspevokPokoj a dobro, Matej. Nech sa ti darí.30.00€
12.6.2021 (osobný účet)anonymný príspevok1,000.00€
11.6.2021 (PayPal)Jan Palenikdržím palce…100.00€
10.6.2021 (PayPal)anonymný príspevok20.00€
10.6.2021 (PayPal)Martin VassNech ti Pezinske zlato otvori
cestu do Oxfordu a Oxford cestu
k poznaniu a poznanie cestu k hodnote,
ktoru za sebou zanechas.
100.00€
10.6.2021 (osobný účet)Lucia T.25.00€
10.6.2021 (osobný účet)Július H.Mato, veľa štastia v štúdiu!50.00€
7.6.2021 (PayPal)Lochlann Atack50.00€
7.6.2021 (PayPal)anonymný príspevokVela stastia 🙂10.00€
7.6.2021 (osobný účet)Paula S.100.00€
5.6.2021 (osobný účet)anonymný príspevok100.00€
4.6.2021 (osobný účet)M+LGratulujem a drzim palce100.00€
3.6.2021 (PayPal)Omari PalmerWishing you all the best Matej,
you will do amazing things
with this education!
50.00€
3.6.2021 (osobný účet)Katarina M.50.00€
3.6.2021 (osobný účet)Peter H.50.00€
3.6.2021 (osobný účet)Richard P.50.00€
3.6.2021 (osobný účet)anonymný príspevok200.00€
3.6.2021 (PayPal)Pavlina JonesTo Oxford50.00€
2.6.2021 (osobný účet)Andrea F.30.00€
2.6.2021 (osobný účet)Karol P.Go Matej, go111.00€
1.6.2021 (osobný účet)Kristína D.10.00€
1.6.2021 (osobný účet)Denisa Z.Držím palce100.00€
1.6.2021 (osobný účet)Eva K.150.00€
1.6.2021 (osobný účet)Alexander C.Držím prsty na Oxforde 🙂20.00€
31.5.2021 (PayPal)anonymný príspevokDržím palce!50.00€
31.5.2021 (osobný účet)Emila P.Držím palce do budúcnosti20.00€
31.5.2021 (osobný účet)Edita K.Veľa úspechov50.00€
31.5.2021 (osobný účet)Andrej K.Drzim palce s Oxfordom50.00€
31.5.2021 (osobný účet)Timotej H.50.00€
31.5.2021 (osobný účet)Dávid D.Veľa štastia20.00€
31.5.2021 (osobný účet)Katarina P.15.00€
31.5.2021 (osobný účet)Ľudmila H.Drž sa25.00€
31.5.2021 (osobný účet)Ľudmila N.Matejovi na štúdium, veľa šťastia!20.00€
31.5.2021 (PayPal)anonymný príspevokPrajem úspech!50.00€
30.5.2021 (osobný účet)Karasovci100.00€
30.5.2021 (PayPal)anonymný príspevok50.00€
30.5.2021 (PayPal)Lucia DominakovaDržím palce15.00€
30.5.2021 (PayPal)anonymný príspevok50.00€
30.5.2021 (PayPal)anonymný príspevok20.00€
30.5.2021 (PayPal)Eliška HlavataDržím palce !20.00€
30.5.2021 (PayPal)Ivan ĽubaDržím palce!20.00€
30.5.2021 (PayPal)anonymný príspevok30.00€
30.5.2021 (PayPal)Monika KuhnGratlujeme ešte raz Matej! aladar kuhn50.00€
30.5.2021 (PayPal)Adam Triznadrzim palce10.00€
30.5.2021 (PayPal)Martin KvokackaAlles gut !33.00€
29.5.2021 (osobný účet)Monika B.10.00€
29.5.2021 (osobný účet)Erika Š.5.00€
29.5.2021 (osobný účet)Jozef D.Drzime palce200.00€
29.5.2021 (PayPal)Miriam SoukupovaVeľa šťastia, držím palce!100.00€
29.5.2021 (PayPal)anonymný príspevok200.00€
29.5.2021 (PayPal)anonymný príspevok10.00€
29.5.2021 (PayPal)anonymný príspevokDržím palce a prajem úspešne štúdium 👌50.00€
29.5.2021 (PayPal)anonymný príspevok50.00€
29.5.2021 (osobný účet)Tomáš D.33.35€
29.5.2021 (PayPal)anonymný príspevok20.00€
29.5.2021 (PayPal)anonymný príspevok3.33€
29.5.2021 (PayPal)anonymný príspevokDrzim palce 🙂10.00€
29.5.2021 (PayPal)Juraj SmetanaVela stastia100.00€
29.5.2021 (PayPal)Martin Kovar50.00€
29.5.2021 (PayPal)Martin Durian20.00€
29.5.2021 (PayPal)anonymný príspevokDržím palce 350.00€
29.5.2021 (PayPal)Jaroslav FurmanSmer a hlas su zodpovední
že na toto nemáme granty.
10.00€
29.5.2021 (osobný účet)anonymný príspevok17.56€
27.5.2021 (PayPal)Lujza DemuthovaNech sa Ti darí a dúfam,
že Ťa tom v tom Oxforde bude
baviť viac než mňa ^_^
25.00€
27.5.2021 (osobný účet)anonymný príspevok658.76€
27.5.2021 (PayPal)Silvia BencovaDržím palce Maťo!50.00€
26.5.2021 (PayPal)Adam FábryMakac 🙂50.00€
25.5.2021 (PayPal)anonymný príspevokMatej, verím, že si ten Oxford aj užiješ
a nebudeš od rána do večera sedieť
nad knihami 🙂 a za počítačom.
Go, Matej, go!
20.00€
25.5.2021 (PayPal)anonymný príspevokDržím palce Maťo, slovenské školstvo
potrebuje takých ako ty!
100.00€
24.5.2021 (osobný účet)Peter Š.20.00€
24.5.2021 (osobný účet)Jaroslav Varchola35.00€
24.5.2021 (osobný účet)Jana Feherpataky KuzmováMaťo 2 Oxford & back:)150.00€
24.5.2021 (osobný účet)Jakub NichtaGood luck20.00€
24.5.2021 (PayPal)Radoslav Pittner100.00€
22.5.2021 (PayPal)Hana PilkovaMato dufam ze pomoze, drzim palce.10.00€
22.5.2021 (PayPal)Lukas Mrazik20.00€
22.5.2021 (PayPal)Alexandra Mruk PapaianopolFingers crossed Matej
and lot of success at Oxford
– MR. UK Family
100.00€
22.5.2021 (PayPal)anonymný príspevok150.00€
22.5.2021 (PayPal)waitung chongWish you all the best♥️50.00€
21.5.2021 (PayPal)OI SHUN LIYes Matej100.00€
21.5.2021 (PayPal)Jan StrelecMaťo držíme palce300.00€
21.5.2021 (PayPal)Nikoleta ButorovaGood luck!20.00€
21.5.2021 (PayPal)Jozef StrelecDrzime palce200.00€
21.5.2021 (PayPal)anonymný príspevokGood luck!75.00€
21.5.2021 (PayPal)anonymný príspevoknech sa darí10.00€
21.5.2021 (PayPal)Tina Gažovičová20.00€
21.5.2021 (PayPal)anonymný príspevokVeľa šťastia!30.00€
21.5.2021 (PayPal)anonymný príspevok30.00€
21.5.2021 (PayPal)anonymný príspevok20.00€
21.5.2021 (osobný účet)Slavomira Stankova5.00€
21.5.2021 (PayPal)Richard BachanVšetko dobré Matej,
skvelá správa že rozvíjaš svoj talent!
200.00€
21.5.2021 (osobný účet)Antónia PoloreckáGratulujem k prijatiu a držím palce.10.00€
21.5.2021 (PayPal)anonymný príspevok20.00€
21.5.2021 (PayPal)anonymný príspevokGood luck10.00€
21.5.2021 (PayPal)anonymný príspevok10.00€
21.5.2021 (osobný účet)Martin GarajVeľa štastia50.00€
21.5.2021 (PayPal)Tomáš Chovanec1.00€
21.5.2021 (PayPal)Martin UhercikNech sa to podarí 🤟30.00€
21.5.2021 (osobný účet)Zuzana Sojková50.00€
21.5.2021 (PayPal)Dominika KrcmeryovaDržím ti všetky palce!
A už sa teším na všetky
príbehy o tom čo si zažil:)
50.00€
21.5.2021 (PayPal)anonymný príspevok10.00€
21.5.2021 (PayPal)maros vrabelGo ‘het’ ! 😉100.00€
20.5.2021 (osobný účet)anonymný príspevokDržím palce150.00€
20.5.2021 (PayPal)Jan MazurDrzim palce500.00€
20.5.2021 (PayPal)Dagmar KusaIdeš, Matej! I believe in you!200.00€
20.5.2021 (PayPal)anonymný príspevok5.00€
20.5.2021 (PayPal)anonymný príspevok5.00€
20.5.2021 (PayPal)anonymný príspevokDrzim palce!50.00€
20.5.2021 (PayPal)Andrej RepaDržím ti palce:)5.00€
20.5.2021 (osobný účet)anonymný príspevok50.00€
20.5.2021 (PayPal)anonymný príspevokNech sa dari10.00€
20.5.2021 (PayPal)anonymný príspevokA potom sa vráť20.00€
20.5.2021 (PayPal)anonymný príspevokDržím palce!5.00€
20.5.2021 (PayPal)anonymný príspevokWishing all the best!20.00€
20.5.2021 (PayPal)Melinda Leitsch VitalosDržím palce, svet aj Slovensko
potrebuje angažovaných
a vzdelaných ľudí.
15.00€
20.5.2021 (PayPal)Dorota KluvancováDržím palce, vráť sa späť20.00€
20.5.2021 (PayPal)Andrej UrbanovskyNech ti to vyjde a prispejes
svojim poznanim dalej!
Gratulujem k prijatiu na Oxford
s pozdravom Andrej z Norska
20.00€
20.5.2021 (PayPal)Juraj JuhaszNech sa darí.10.00€
20.5.2021 (PayPal)anonymný príspevok5.00€
20.5.2021 (PayPal)Marek Snincakgood luck!15.00€
20.5.2021 (PayPal)anonymný príspevokNech sa darí20.00€
20.5.2021 (PayPal)anonymný príspevokDrzim palce Mato20.00€
20.5.2021 (PayPal)anonymný príspevok30.00€
20.5.2021 (PayPal)Samuel HuncagaDržím palce11.00€
20.5.2021 (PayPal)anonymný príspevokBISLA 4ever GL5.00€
20.5.2021 (PayPal)Daria BulatnikovaMatej, best of luck!15.00€
20.5.2021 (PayPal)Arnaud MichelGood luck Matej!50.00€
20.5.2021 (PayPal)anonymný príspevok10.00€
20.5.2021 (PayPal)Jan GaldunDrzime palce, nech sa to podari.30.00€
20.5.2021 (osobný účet)anonymný príspevok100.00€
20.5.2021 (PayPal)anonymný príspevokBest wishes!30.00€
20.5.2021 (PayPal)anonymný príspevokgood luck! oxford z teba odpadne,
a mám zámienku sa tam ísť pozrieť.
win-win.
10.00€
20.5.2021 (PayPal)Ludmila PerunskaGratulujem k jedinecnej prilezitosti!50.00€
20.5.2021 (PayPal)Filip LupsinaVeľa šťastia Matej!15.00€
20.5.2021 (PayPal)anonymný príspevokGood luck30.00€
20.5.2021 (PayPal)Alzbeta HajkovaVela stastia!15.00€