Môj príbeh

Už od malička som nevedel len pasívne prechádzať životom, či už na škole, kde som sa zúčastňoval všetkých možných súťaží od geografie, cez matematiku, fyziku až po robotiku. Tiež som zastupoval svoju triedu v žiackej rade.

Mimo školy som venoval dobrovoľníctvu v saleziánskom stredisku v Bratislave, kde som pomáhal pri organizácii akcií, táborov a pri práci s mládežou. Tam som získal môj zápal pre prácu s mladými a službu pre spoločnosť.

Ako 16-ročný som získal štipendium na UWC Maastricht (United World Colleges, Holandsko). Hoci som po anglicky vedel iba zopár základných fráz, po pár náročných mesiacoch a prebdených nociach som sa stal veľmi aktívnym členom komunity. V lete 2016 som získal bilingválny International Baccalaureate Diploma.

Po dvoch rokoch v Holandsku som cestoval na druhý kraj sveta. Svoj gap year som strávil rozbiehaním novej školy UWC Changshu v Číne. Pracoval som tam na budovaní komunity, organizovaní akcií a ako asistent pre IB koordinátorku. Bola to moja prvá poriadna pracovná skúsenosť, okrem iného aj vo veľmi multikultúrnom a rôznorodom prostredí. Moja najobľúbenejšia zodpovednosť bolo sa starať ako assistant House Mentor o 40 úžasných ľudí na obrázku.

Po troch rokoch v zahraničí som sa vrátil na Slovensko, kde som študoval na Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdii (BISLA). V júni 2020 som obhájil bakalársku prácu s názvom The Role of the Roman Catholic Parish in the Civic Life of Slovak Rural Communities a získal som bakalársky titul v politických vedách a sociológii s vyznamenaním. Počas štúdia som založil a bol členom viacerých študentských spolkov a zúčastnil som sa mnohých akademických konferencií, kde som prezentoval svoje práce. Spolu so spolužiačkou Máriou Dudžákovou sme vydali krátku príručka o písaní esejí pre stredoškolákov.

Popri štúdiu som stážoval a neskôr aj pracoval v neziskovej organizácii Inštitút pre aktívne občianstvo, kde som sa venoval projektom pre základné a stredné školy, ktorá sa venovali občianskemu vzdelávaniu a participácii mladých (napr. Školy, ktoré menia svet). Tu som získal prvé skúsenosti  s výskumom vzdelávania. 

Študentská rada vysokých škôl

V roku 2018 som bol zvolený zastupovať svoju vysokú školu v Študentskej rade vysokých škôl.

Hneď na prvom stretnutí som bol veľmi aktívny a inicioval som projekt Quality Assurance Student Experts (Erasmus+ KA203), ktorý doteraz koordinujem. Nadnárodný projekt má za cieľ vyškoliť študentských expertov na zabezpečovanie kvality vysokých škôl. Týmito školeniami zatiaľ prešlo vyše 100 účastníkov zo Slovenska a Maďarska.

V októbri 2019 som bol zvolený Valným zhromaždením ŠRVŠ do funkcie podpredsedu pre zahraničie. Moje hlavné aktivity zahŕňali:

  • zastupovanie Slovenska na zasadnutiach Európskej študentskej únie, na rôznych medzinárodných konferenciách, naposledy na ministerskej konferencii EHEA 2020,
  • príprava, analýza a prezentácia dotazníku, ktorý mapoval dopady pandémie COVID-19 na študentov s viac ako 4500 odpoveďami,
  • študentský týždeň duševného zdravia.

Počas môjho pôsobenia v predsedníctve som sa venoval témam:

  • zabezpečovania kvality VŠ,
  • pandémie a vzdelávania (relácia K veci),
  • vzdelávanie orientované na študenta (workshop),
  • internacionalizácia a zahraničný študenti na Slovensku,
  • systém riadenia vysokých škôl,
  • akademické podvody.

Svoje pôsobenie vo funkcii podpredsedu som ukončil v apríli 2021.

Od júna 2020 pracujem ako analytik pre Slovenskú akreditačná agentúru pre vysoké školstvo, kde sa venujem zabezpečovaniu kvality vysokého školstva. V apríli 2020 sme s kolegami spustili najväčší celoslovenský prieskum študentov – Akademická štvrťhodinka.

Celý môj životopis môžete nájsť tu.

Budem veľmi rád ak sa rozhodnete podporiť moje štúdium na Oxforde. Svojim príspevkom mi pomôžete pokračovať môj príbeh.

Čo plánujem po Oxforde?

Môj príbeh sa nekončí a aj po štúdiu na Oxforde sa chcem aktívne zapájať do rozvoja vzdelávania, či už cez výskum alebo sa priamo angažovať pri tvorbe vzdelávacích politík. Vzdelávací sektor prechádza masívnymi zmenami, otvára sa otázka úlohy formálneho vzdelávania, ako aj problémy prístupu a meritokracie. Verím, že vďaka nadobudnutým skúsenostiam a vedomostiam z Oxfordu budem vedieť prispieť k rozvoju vzdelávania.

Vysoké školy špecificky na Slovensku prechádzajú v rovnakom čase rozsiahlymi reformami v oblasti akreditácie, financovania a riadenia. Nielen vysoké školstvo, ale vzdelávanie na všetkých stupňoch sa spamätáva z pandémie. Posledný rok zmenil to ako sa učíme, vzdelávame a robíme výskum. Vzdelávací systém sa snaží pripraviť absolventov na rýchlo meniaci sa trh práce a do života, ktorý budú ovplyvňovať mnohé globálne výzvy, ktorým čelíme. Všetko čo sa na Oxforde naučím plánujem využiť pri mojej práci v ktorej sa chcem dlhodobo venovať týmto výzvam vo vzdelávaní a pomáhať rozvíjať školstvo.

Ak Vás môj príbeh oslovil, budem veľmi rád ak stanete jeho súčasťou.